7. jūnijā notiks konference CILVĒKA UN VES MIJIEDARBĪBA. KOPĪGAIS LABUMS UN IESPĒJAS SABIEDRĪBAI

11. jūnijs, 2024

Tieši šobrīd vēja enerģija ir viens no ekonomiski efektīvākajiem risinājumiem zaļas un videi draudzīgas elektroenerģijas izstrādē. Ar jaunām vēja elektrostacijām to ir iespējams rentabli un bez subsīdijām ražot arī Latvijā.


AS “Latvenergo” un SIA “Latvijas vēja parki” aicina uz konferenci

CILVĒKA UN VES MIJIEDARBĪBA. 

KOPĪGAIS LABUMS UN IESPĒJAS SABIEDRĪBAI

7. jūnijā pl. 10.00 AS “Latvenergo” Zaļajā zālē Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 12 un tiešsaistē https://www.youtube.com/watch?v=SYo1LEHoxCI

 

KONFERENCI ATKLĀS 

Ekonomikas ministrs Viktors Valainis.

 

KONFERENCĒ PIEDALĪSIES

SIA “Latvijas vēja parki “ valdes priekšsēdētājs Jānis Urtāns. “Kāpēc Latvijā jābūvē vēja parki? Socioekonomiskais aspekts”;

Saeimas deputāte Jana Simanovska. “Klimata pārmaiņu mazināšana ar vēja enerģijas palīdzību”;

Klimata un enerģētikas ministrijas Valsts sekretāre Līga Kurevska. “Vēja parku ieguldījums vietējās kopienas attīstībā”;

 Wind Europe Stratēģiskās komunikācijas pārstāvis Aramis Zinke. “Vēja enerģijas ieguvumi sabiedrībai. Eiropas prakse”;

 Latvijas Universitātes docents Renārs Felcis. “Kādēļ cilvēki baidās pieņemt pārmaiņas” u.c. nozares eksperti.


Konfernces sākums – plkst. 10.00. 

Ja vēlies uzdot sev interesējošos jautājumus pasākuma dalībniekiem – to vari izdarīt šeit: https://www.menti.com/alvt6cdo7is9
Links uz pasākuma tiešraidi šeit tiks ievietots konferences dienā!

Informējam, ka konferences laikā Wind Europe un Skepast & Pukhim prezentācijas būs angļu valodā. Materiāli pēc konferences būs pieejami latviešu valodā. 


 

PROGRAMMA

Konferences moderators: AS "Latvenergo" Komunikācijas direktors Andris Siksnis.


ATKLĀŠANA

10.00-10.10    Konferences atklāšana. Ekonomikas ministra Viktora Valaiņa uzruna.

10.10.-10.30   Jana Simanovska, Saeimas deputāte.

                        Klimata pārmaiņu mazināšana ar AER  palīdzību.  


TEMATISKAIS BLOKS: LATVIJAS SITUĀCIJA. SOCIOEKONOMISKIE IEGUVUMI SABIEDRĪBAI.

10.30.-10.50  Jānis Urtāns, SIA "Latvijas vēja parki" valdes priekšsēdētājs.

                       Kāpēc Latvijā jābūvē vēja parki? Socioekonomiskais aspekts.

10.50.-11.10   Renārs Felcis, Latvijas Universitātes docents,  Socioloģijas nodaļas vadītājs,  Sociālo un politisko pētījumu institūts, pētnieks.

                       Sabiedrības attieksme pret enerģijas ražošanas veidiem: tendences un skaidrojumi.

11.10.-11.30    Aramis Zinke, Wind Europe Stratēģiskās komunikācijas pārstāvis.

                        Eiropas prakse ar vēja enerģijas ieguvumiem sabiedrībai.

11.30.-11.50    Līga Kurevska, Klimata un enerģētikas ministrijas Valsts sekretāre.

                        Vēja parku ieguldījums vietējās kopienas attīstībā.

11.50-12.00      Atbildes uz jautājumiem.

12.00-12.30     Paneļdiskusija – Ieguvumi sabiedrībai no vēja parkiem.

Līga Kurevska, Klimata un enerģētikas ministrijas Valsts sekretāre.

                         Jānis Urtāns, SIA "Latvijas vēja parki" valdes priekšsēdētājs.

                         Kārlis  Baltputnis, Nākotnes enerģētikas līderi Latvijā.

                        

12.30-13.00   Pauze    


TEMATISKAIS BLOKS: IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA PROCESS. FIZIKĀLĀS IETEKMES UN IETEKME UZ AINAVU.

13.00-13.20    Pēteris Blumats, SIA "Enviroprojekts" valdes loceklis.

Fizikālās ietekmes un pētījumi par ietekmi uz cilvēku Ietekmes uz vidi novērtējuma laikā

13.20.-13.40   Hendrik Pukhim, SIA "Skepast & Pukhim" valdes loceklis.

                        Vēja parku ietekme uz ainavu un tūrismu (pozitīvie piemēri).

13.40.-13.50    Atbildes uz jautājumiem.

13.50.-14.10    Judīte Dipāne, VARAM piesārņojuma novēršanas nodaļas vecākā eksperte.

                        Vides trokšņa regulējums.

14.10.-14.20    Atbildes uz jautājumiem.

14.20.-15.00    Paneļdiskusija - vēja parku ietekme uz cilvēku un ainavu un ietekmi

                         mazinošie pasākumi.

                         Pēteris Blumats, SIA "Enviroprojekts" valdes loceklis.

                         Dāvis Valters Immurs, SIA "Jāņa sēta", ainavu eksperts.

                         Judīte Dipāne, VARAM piesārņojuma novēršanas nodaļas vecākā eksperte

15.00.-15.10    Noslēgums un secinājumi.

 Andris Siksnis, AS "Latvenergo", Komunikācijas direktors.