Informatīvais seminārs "Ainava un kultūrvēsture" VES Bauska – Ķekava – Ogre notiks klātienē 2024. gada 5. jūnijā Vecumnieku tautas namā, Rīgas ielā 5, Vecumniekos (mazā zāle) no plkst. 18.00 līdz 21.00.

29. maijs, 2024

Informējam, ka 2024. gada jūnijā tiek organizēts informatīvais seminārs VES parkam "Bauska – Ķekava – Ogre".

Informatīvais seminārs " Ainava un kultūrvēsture " notiks klātienē 2024. gada 5. jūnijā Vecumniekos, Vecumnieku tautas namā, Rīgas ielā 5, Vecumnieki (mazā zāle) no plkst. 18.00 līdz 21.00.


Informatīvajā seminārā 5. jūnijā tiks piedāvāti šādi temati:

1) SIA " Skepast&Puhkim" pārstāvji iepazīstinās ar ainavas un kultūrvēstures aspektu vērtējumu ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā;

2) Kultūrvēstures eksperta prezentācija par izpētes metodiku un sagatavoto atzinumu;

3) Ainavas un kultūrvēstures eksperta prezentācija par teritorijas izvērtēšanas metodēm un starprezultātiem;

4) SIA " Skepast&Puhkim" un SIA "Latvijas vēja parki" atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem.

Ja ir neskaidrības vai nepieciešams transports nokļūšanai uz pasākuma vietu/nokļūšanai mājās, lūdzam līdz 2024. gada 4. jūnija plkst. 10.00 par to informēt pasākuma rīkotājus.

Kontaktinformācija neskaidrību gadījumā:

BKO@vejaparki.lv

Linda Einika

tel.nr.: +371 29373669