Informatīvais seminārs "Bioloģiskā daudzveidība" VES Bauska – Ķekava – Ogre notiks klātienē 2024. gada 27. maijā Baldones kultūras centrā, Daugavas ielā 2, Baldonē no plkst. 18.00 līdz 21.00

20. maijs, 2024

Informējam, ka 2024. gada maijā tiek organizēts informatīvais seminārs par VES parku "Bauska – Ķekava – Ogre".

Informatīvais seminārs "Bioloģiskā daudzveidība" notiks klātienē 2024. gada 27. maijā Baldonē, Baldones kultūras centrā, Daugavas ielā 2, Baldonē no plkst. 18.00 līdz 21.00.


Informatīvajā seminārā 27. maijā tiks piedāvāti šādi temati:

1) SIA " Skepast&Puhkim" pārstāvji iepazīstinās ar bioloģiskās daudzveidības aspektu vērtējumu ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā;

2) Sugu un biotopu eksperta prezentācija par teritorijas izvērtēšanas metodēm un sagatavoto atzinumu;

3) Ornitologa prezentācija par teritorijas izvērtēšanas metodēm un sagatavoto atzinumu;

4) SIA " Skepast&Puhkim" un SIA "Latvijas vēja parki" atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem.

Ja ir neskaidrības vai nepieciešams transports nokļūšanai uz pasākuma vietu/nokļūšanai mājās, lūdzam līdz 2024. gada 24. maija plkst. 10.00 par to informēt pasākuma rīkotājus.

Kontaktinformācija neskaidrību gadījumā:

BKO@vejaparki.lv

Linda Einika

tel.nr.: +371 29373669