Par "Latvijas vēja parku" vienīgo īpašnieku kļūst AS "Latvenergo"

2. maijs, 2024

Par "Latvijas vēja parku" vienīgo īpašnieku kļūst AS "Latvenergo"

Atbilstoši Ministru kabineta lēmumam par SIA "Latvijas vēja parki" (LVP) 100% daļu īpašnieku kļuvusi AS "Latvenergo", kurai līdz šim kopuzņēmumā piederēja 80% kapitāla daļu. 

Iepriekš 20 % kapitāldaļu piederēja AS "Latvijas valsts meži" (LVM).

Šogad 9. aprīlī Ministru kabinets izskatīja informatīvo ziņojumu "Par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām, kas virzāmas sākotnējam publiskam piedāvājumam" un pieņēma lēmumu – atļaut AS "Latvijas valsts meži"  izbeigt līdzdalību SIA "Latvijas vēja parki". Līdz ar to 23. aprīlī LVM un AS "Latvenergo" noslēdza līgumu par visu LVM piederošo LVP daļu atsavināšanu. SIA "Latvijas vēja parki" kapitāla daļu vērtību noteica audita un biznesa konsultāciju uzņēmums "KPMG Baltics".

AS "Latvenergo" stratēģijas īstenošanai un Ministru kabineta noteiktā Latvenergo vispārējā stratēģiskā mērķa sasniegšanai 2022. gadā "Latvenergo" piedalījās SIA "Latvijas vēja parki" dibināšanā, kuras mērķis ir vēja parku un ar to saistītās infrastruktūras projektēšana, izbūve un ekspluatācija ar kopējo jaudu vismaz 800 MW Latvijas valsts mežu teritorijās.

Sākotnēji LVP dibināja kā kopuzņēmumu, kurā 80 % kapitāla daļas piederēja  AS "Latvenergo", un 20 % AS "Latvijas valsts meži". LVP uzstādītā mērķa realizācija būs būtiska Latvenergo koncerna stratēģisko mērķu izpildei, jo plānots LVP vēja parku ietvaros attīstīt 800 MW vēja elektrostaciju jaudas līdz 2030.gadam.

Latvenergo koncerna apgrozījums pagājušajā gadā sasniedza 2,034 miljardus eiro, kas ir par 10,4 % vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt koncerna peļņa pieauga par 90,8 % un bija 350,9 miljoni eiro.

AS "Latvenergo" nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, kā arī ar dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojumu nodrošināšanu. AS "Latvenergo" pieder valstij, bet uzņēmuma obligācijas kotē biržas "Nasdaq Riga" parāda vērtspapīru sarakstā.